TGIF of niet? Wat maakt voor jou werkgeluk?

Voor mij is het de balans tussen verschillende waarden die ik hecht aan en in mijn leven. Niet alleen mijn werkend bestaan maar het geheel. Waarom, kan jij je misschien afvragen.

Dat komt omdat het voor mij belangrijk is dat mijn werk in balans is met alle aspecten in mijn privé situatie.

Ben ik happy in wat ik doe voor werk dan straal ik dat uit, dan levert mij dat energie op, welke ik weer kan inzetten voor mijn gezin, sport, sociale contacten, familie, enzovoort.

Voel ik mij energieloos omdat ik de hele dag aan een minder leuk onderdeel van mijn business heb gewerkt of een naar gesprek heb gevoerd met iemand dan reflecteert dit ook in hoe ik reageer op mijn omgeving en is de neiging er om mijzelf terug te trekken of alle leuke afspraken af te zeggen aanwezig.

Maar ook houdt werkgeluk voor mij in dat ik tijd heb voor mijn kinderen, hierdoor kies ik ervoor om mama-middagen te hebben waarbij ik mijn aandacht alleen voor hen heb zonder dat er werk tussendoor springt. Oké het principe heb ik zo ingeregeld, tuurlijk komt het een keer voor dat iets mijn aandacht vraagt maar ook dan kies ik er bewust voor en zorg ik dat er een ander moment is voor mijn kinderen.

Ik wil mijzelf dus niet te pletter werken voor die ultieme carrière hoger, beter of meer omdat dit niet in lijn is met mijn waarden van het leven.

Kortom het gaat voor mij om de samenhang van alles. Niet alleen maar het werk wat ik doe, maar wie ik ben, wat ik te brengen heb, wat ik wil en belangrijk vindt dát doet er voor mij toe als het gaat om werkgeluk.

Uiteraard is dit voor iedereen weer anders.

Misschien kan jij wel denken, ja maar ik wil wel die ultieme carrière! En kijk je op een andere manier tegen jouw privé, sociaal, sportief- of gezinsleven aan, wat jij belangrijk vindt of hoe je de tijd waardevol indeelt, daarvoor heb je bijvoorbeeld geen mama-dagen nodig.

Alles is mogelijk, maar het is dus wel belangrijk dat jij gaat ontdekken wat jouw waarden zijn, hoe wil jij jouw leven inrichten, waar hecht jij waarde aan, wie ben je en wat wil je?

Als we kijken naar de theorie zijn er erg mooie modellen hierover te vinden.

De pijlers van werkgeluk worden veel al uit het model van PERMA gehaald, ontwikkeld door één van de grondleggers van de positieve psychologie Martin Seligman. In dit model onderscheid hij 5 elementen die als basis voor persoonlijk geluk en welzijn dienen.

Elk element moet weer drie eigenschappen hebben:

  1. Elk element moet bijdragen tot welzijn en geluk;
  2. Alle elementen zijn evenredig belangrijk;
  3. Elk element moet onafhankelijk van de andere elementen bepaald en gemeten worden

Het PERMA-model:

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

De uitgebreide omschrijving van het PERMA-model laat ik voor nu even. Super interessant overigens, maar dan wijden we net iets teveel uit.

Als ik dit model zelf ga vervormen naar de basis van sec het geluk op de werkvloer, ‘wat maakt nu dat iemand plezier heeft op, door, van zijn werk?’, dan kom ik (en vele met mij) uit op de volgende punten;

  1. Autonomie

De vrijheid in de manier hoe jij jou werk doet geeft, hoe jij je werk indeelt, de mate van beslissingsruimte die je hebt, baas over je eigen agenda zijn en dingen doen vanuit een innerlijke drijfveer. Het geeft jou het gevoel van keuzemogelijkheid, zonder dat je leidinggevende in je nek staat te hijgen of dat je gedwongen voelt om het te doen zoals het ‘hoort’ of moet. Autonomie in je werk, de zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

  1. Persoonlijke groei

De mogelijkheid tot persoonlijke groei vanuit een werkgever gestimuleerd is natuurlijk heel prettig, maar welke groei kan jijzelf bewerkstelligen? Niet alleen de verplichte cursus of bijscholing is fijn en kan hierin bijdragen.  Echter juist kijken vanuit innerlijke drijfveren, zingeving, passie naar welke vaardigheden je wilt ontwikkelen, kennis die je wilt vergaren of hoe jij je talenten kan benutten of versterken is ontzettend belangrijk. Ook de juiste houding stimuleren bij jezelf is hierin helpend, nieuwsgierigheid, flexibiliteit, een open houding en denken in mogelijkheden zorgt voor een positieve mindset en creëert uitdagingen.

Ook successen en prestaties vallen hier onder, haalbare doelen stellen en deze behalen zorgt voor een boost in het zelfvertrouwen, wat het geluk en welzijn doet toenemen. En vier deze successen, hoe klein dan ook ;-).

  1. Zingeving

Doelbewust bestaan, het gevoel hebben dat je een bijdrage levert (aan een groter geheel), dat je het verschil maakt en dingen doet die ertoe doen. Al werk je aan één onderdeel van het grote project zonder dát essentiële onderdeel hadden jullie het niet voor elkaar gekregen. Geen nutteloze targets waardoor je niet weet waarvoor je het doet. Verbonden zijn met je werk, je betrokken voelen, volledig opgaan in je taak vanuit passie, ook wel Flow genoemd. Daarnaast wordt als onderdeel van meaning uit het PERMA-model vaak de Ikigai erbij aangehaald, een Japans concept. Hierin stel jij jezelf vragen om zo tot jou Ikigai (levensdoel) te komen en maken zij duidelijk dat als er een bepaald onderdeel mist er ook een gevoel blijft bestaan van onzekerheid, leegte, nutteloosheid of het niet hebben van welvaart. Een mooi concept wat nog weer een stapje verder gaat, aanrader van een boek is IKIGAI van Ken Mogi.

  1. Relaties en persoonlijk contact

Sociale steun. Mensen zijn sociale wezens en maken onderdeel uit van een groep, het liefst één waarmee zij zich verbonden voelen. Binnen de groep collega’s het vertrouwen hebben, goed kunnen samenwerken, jezelf kunnen zijn is belangrijk. Het zijn al kleine dingen die jij kan doen die hieraan bijdragen, complimenten geven, waardering uitspreken, dingen delen en oprechte aandacht geven. Dan zorg jij voor die prettige sfeer waarin jij goed tot je recht komt en dat komt vanzelf weer terug bij jou!

  1. Vitaliteit

Een overvloed aan energie, levenskracht, je krachtig en energiek voelen op 4 dimensies lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel. Je sterk, fit voelen door te sporten en voldoende slaap (lichamelijk). Tevens beschikken over veerkracht, doorzettingsvermogen (mentaal), zelfbewustzijn, samenwerking (emotioneel) en betekenisvol bezig zijn (spiritueel) zijn belangrijke onderdelen van werkgeluk en zorgen voor de juiste balans in vitaliteit. Deels ook al terug te vinden in zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

Kortom er is veeeeel over te zeggen en in allerlei theorieboeken, internet en door veel coaches wordt hier genoeg aandacht aan besteed.

Voor mij is het dus niet alleen het geluk op de werkvloer die mijn totaal geluk maakt, vandaar dat ik ook Loopbaancoach voor Droombanen ben. Hier nemen we het totaalconcept in mee. Niet alleen wat je doet, waar je dit doet, voor hoeveel geld je dit doet, voor wie je dit doet, maar met name verrijkt dit mijn leven?! Is dit in balans met ….? Klopt mijn WHY nog, het waarom je dingen doet. Hoe is mijn energie na de werkdag zodat ik nog over heb voor nog meer belangrijke waarden in mijn privéleven.

Het is MEER, zoveel meer dan alleen werkgeluk. Ga voor het totaalplaatje, kies voor jouw totale geluk met als onderdeel jouw werkgeluk, want o wat is die belangrijk!

Liefs,